Varilux Computer

varilux-computer

Pojava personalnih kompjutera je promenila  naš život, u mnogo slučajeva na bolje. Za nekoga, ove promene nisu u potpunosti udobne zato što dugotrajno gledanje u ekran može izazvati napetost očiju.

Tipični simptomi uključuju mutan vid, oči postaju suve, crvene i neugodno osetljive na svetlo, glavobolja. U stvari do 75% korisnika računara osete jedan ili više od ovih simptoma, čak i kad nose naočare.

Vaše naočare mogu bti savršene za vaš svakodnevni život ali možda vam neće pružiti optimalan vid kada koristite računar.

Varilux Computer je prvo progresivno sočivo dizajnirano za čitanje sa ekrana, koje takođe pruža dobar vid na radnom mestu, od ekrana računara do tastature kako bi izbegli pojavu napetosti oka.

Dostupne su dve vrste Varilux Computer sočiva:

computer_2v_use

Varilux Computer 2V, dizajnirana za korisnike računara koji su duže vreme koncentrisani na ekran

 

 

computer_3v_useVarilux Computer 3V, za korisnike računara koji su interaktivni sa svojim okruženjem (prelazi sa ekrana na vid na daljinu)