Varilux Physio f-360°

461b0cb297ec1a5343c3f5e7fde3bfe9

Varilux Physio f-360 pruža sve prednosti koje ima Varilux Physio i dodatno:

  • Oštriju sliku
  • Šira vidna polja i
  • Kontrast visokog kvaliteta, bez obzira na situaciju i svetlosne uslove

Optimalno rešenje u smislu estetike zato što ovaj progresivni dizajn dopušta Free Curve Concept.

To znači da optičar može na najbolji mogući način da prilagodi baznu zakrivljenost prednje površine sa bilo kojim oblikom okvira, uzimajući u obzir 5 specifičnih parametara ugradnje uzetih za vreme isprobavanja okvira. Na osnovu tih podataka Essilor je u mogućnosti da dizajnira sočivo koje vam savršeno odgovara.

frame-hu1-jav